http://www.linkabezpeci.cz/    Sdružení bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Sdružení je dále členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI)

http://www.aids-hiv.cz/    Webové stránky Národního programu boje proti AIDS v České republice.

http://www.fod.cz/    Fond ohrožených dětí - občanské sdružení na pomoc dětem týraným, zanedbávaným a opuštěným.

http://www.nasedite.cz/     Posláním a cílem nadace je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem.

http://www.adra.cz/    ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi.

http://www.bilapastelka.cz/    Bílá pasteka je sbírka pro shromaždění finančních prostředků na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou holí a žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku

http://www.anabell.cz/   Snahou tohoto webu je poskytovat nemocným, jejich rodičům i životním partnerům informace o poruchách příjmu potravy.

http://www.nadacetm.cz/   Nadace Terezy Maxové , která má za poslání umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

http://www.novyhumanismus.cz/    Podpora a šíření humanistických myšlenek, ochrana lidských práv a rozvoj občanské společnosti různými formami kulturně společenské činnosti.

http://www.avert.org/    O čem vědět více, co hrozí v celém světě? Web, který přináší odpovědi na mnoho dotazů v oblasti bezpečného sexu, HIV, AIDS a ostatních hrozeb naší generace.

http://www.witness.org/    Svědek (witness) používá videa a online technologie k tomu, aby otevřel celému světu oči o skutečném lidském neštěstí a ublížení.